Cô giáo như mẹ hiền

 • Bài giảng điện tử: LQTPVH: Thơ: Đàn gà con, Lớp MG 3 tuổi. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử LQTPVH :Thơ "Làm bác sĩ", lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường mầm non Sơn Hòa.
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về nghề bác sỹ. Lớp MG 3 tuổi, trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử LQVH "Thơ: Em làm thợ xây" , lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường Mầm non Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Làm quen với TPVH: Thơ: Chiếc quạt nan
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về nhu cầu gia đình bé. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 58 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử thơ" Đôi mắt", lớp mẫu giáo 3 tuổi, trường mầm non Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 51 lượt tải | 1 file đính kèm