Cô giáo như mẹ hiền

 • Bài giảng điện tử: LQTPVH: Thơ: Đàn gà con, Lớp MG 3 tuổi. Trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Khám phá xã hội: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử truyện "Thánh Gióng", lớp mẫu giáo 4 tuổi. Trường Mầm Non Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử LQTPVH :Thơ "Làm bác sĩ", lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường mầm non Sơn Hòa.
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Trò chuyện về nghề bác sỹ. Lớp MG 3 tuổi, trường MN Sơn Hòa
  | Trường Mầm non Sơn Hoà | 56 lượt tải | 1 file đính kèm